Kariḅu

Hapfa kwa Pfokomuni. Yeyo kuzimuni ya hiḍi gomba ni mambo ya Kipfokomu. Yapangwa na njia mvodho ya kuuḅa. Hiḍi hiḍi gomba ḍya ḍabvu ndya kukuyanga kwa ufufi namuna ya kuyafikia magomba yangine.

Kazi yonse hii ihendeka nsii ya Muraḍi wa lugha ya Kipfokomu, ukisumamijwa ni shirika ḍya BTL.

Magomba Yeyopfo ni: Ḍabvu

                                        Mila

                                        Kusoma na Kwora

                                        Matsoro Madheru

                                        Vidio na sinema

                                        Picha za kuuḅana